Kontingent

100 kr. pr. medlem indbetales på girokort, der udsendes ved årsskiftet. Nye medlemmer kan indbetale på giro.


Reg. nr. 5975 Konto nr. 5000565

Eller MobilePay:   56115

Husk at anføre navn og mobil.....

En tak for økonomisk støtte i 2019 fra:


Fyn-Langeland Fond, Fabers Fond.

Billetter kan bestilles her


Medlemmer af Musik på Midtfyn kan få adgang til koncerterne i
Fåborg Musikforening på samme vilkår som medlemmer der.

HUSK medlemskort!